#maryann #cevre

Çevre Politikamız

Mary Ann Kozmetik olarak, çevresel sürdürülebilirliğini ön planda tutuyoruz. Çevremizin korunması ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma sorumluluğunu taşıyoruz. Çevre politikamız, aşağıdaki temel prensiplere dayanmaktadır:

  1. Çevresel Yönetim: Faaliyetlerimizi çevreye duyarlı bir şekilde yönetir ve yasalara uygunluğu sağlamak için tüm süreçlerimizi gözden geçiririz. Çevresel etkilerimizi sürekli olarak izler, değerlendirir ve azaltma stratejileri geliştiririz.
  2. Atık Yönetimi: Atık oluşumunu en aza indirmek, geri dönüşümü teşvik etmek ve atıkların doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak için atık yönetimini titizlikle takip ederiz. Atıkların azaltılması, geri dönüşümü ve geri kazanımını teşvik ederek doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuruz.
  3. Enerji ve Kaynak Verimliliği: Enerji ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmak için sürekli olarak çalışırız. Enerji tüketimimizi izler, enerji verimliliği projeleri yürütür ve yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ederiz. Aynı zamanda, su ve diğer doğal kaynakları koruma konusunda da taahhütte bulunuruz.
  4. Çevre Dostu Ürünler: Üretim süreçlerimizde çevre dostu malzemeleri kullanır ve müşterilerimize çevre dostu ürünler sunmayı hedefleriz. Ürün ambalajlarımızı minimalize eder ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanırız. Aynı zamanda, doğal kaynakları korumak için biyolojik olarak parçalanabilen ve çevre üzerinde daha az etkiye sahip olan malzemeleri tercih ederiz.
  5. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarımızı çevre bilincine sahip olmaları konusunda eğitiriz ve çevre politikamızı anlamalarını sağlarız. Ayrıca, müşterilerimizi ve toplumu çevresel konularda bilinçlendirir ve sorumluluk almaya teşvik ederiz.
  6. Sürekli İyileştirme: Çevre performansımızı sürekli olarak gözden geçirir, değerlendirir ve iyileştirme fırsatları ararız. Yenilikçi çözümler ve teknolojiler kullanarak çevresel etkimizi azaltmak için sürekli olarak çalışırız.

Mary Ann Kozmetik olarak çevresel sürdürülebilirliği benimsemekte ve çevre politikamızı tüm faaliyetlerimizde uygulamayı taahhüt etmekteyiz. Çevreye olan duyarlılığımızı iş süreçlerimize yansıtarak doğal kaynakların korunmasına, atık azaltımına ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktayız.